ژئو کلیما

چیلر تراکمی , چیلر جذبی , توربوکر , اسکرو

 

تــهــویــه مــطــبوع هوشمــنــد

S  m  a  r  t     H  v  a  c     S  o  l  u  t  i  o  n  

 

شرکت «کار و انديشه» در سال ۱۳۶۱ توسط تعدادي از مهندسين جوان، مستعد، باتجربه و دانش آموخته ی دانشگاه پلی تکنيک(صنعتی اميرکبير)، صنعتی شريف و دانشگاه تهران تاسيس شد که در حال حاضر در چهار بخش پزشکی و دارويی، ماشين آلاتِ آشاميدنی، ماشين آلاتِ دارويی و تهويه مطبوع فعاليت دارد. این شرکت در ارتباط با معتبرترين توليدکنندگانِ تجهيزات و ماشين آلات خارجی و با بهره گيری از متخصصان مجرب و آموزش ديده، پروژه های بسياری را در زمينه های دارويی، آشامیدنی، تهويه تونل های شهری و ساختمان های تجاری، اداری، بيمارستانی، هتل ها و مجتمع های مسکونی بزرگ، با موفقيت به انجام رسانیده است و هم اکنون با حضور بیش از 200 نفر پرسنل کارآزموده و با تجربه، که آموزش های لازم را در داخل و خارج از کشور گذرانده اند، مشغول خدمت در عرصه های مهندسی، صنعتی و پزشکی کشور است.
دریافت خبرنامه


مشتریان جهانی ژئوکلیما