شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران

دانلود مقالات

مولد پاک انرژی

مزایای چیلرهای اسکرال

مزایای چیلرهای توربومایزر

رویدادها

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران
زمان : ۳ آبان ماه ۱۳۹۶
مکان : محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران , ورودی سالن ۳۸

مشتریان جهانی ژئوکلیما